Атомнo абсорбционни спектрометри > iCE 3400 AAS


iCE 3400 AAS

iCE 3400 предлага пълно решение за анализи, които изискват AAS само с графитна пещ. Системата е напълно автоматизирана и лесна за употреба.
iCE 3400 притежава следните характеристики:

  • Графитна кювета със Зееманова и D2 корекция
  • Двулъчева оптика с Echelle монохроматор с висока оптична стабилност
  • Фотоумножител с широк спектрален обхват
  • 6- позиционна поставка за кухо-катодни лампи
  • Вграден аутосемплер за графитната пещ
  • Динамичен температурен контрол със скорост на нагряване до 3000оC/мин.
  • Вградена система за наблюдение и позициониране на кюветата
  • Кювети с дълго време на живот
  • Пълно управление под  SOLAAR софтуерен пакет
Повече информация