Атомнo абсорбционни спектрометри > iCE 3300 AAS


iCE 3300 AAS

iCE 3300 е замислен с идеята за максимално лесно опериране и почистване. Системата е с единичен пламъков атомизатор и с напълно автоматичен контрол на газовете.
iCE 3300 притежава следните характеристики:

  • Двулъчева оптика с Ebert монохроматор с висока оптична стабилност
  • 6- позиционна поставка за кухо-катодни лампи
  • Нова универсална 50мм титанова горелка
  • Опционална графитна пещ
  • Пълно управление под  SOLAAR софтуерен пакет
  • Възможно надстрояване с всички възможни приставки и аксесоари за атомна абсорбция
Повече информация