Атомнo абсорбционни спектрометри


Thermo Scientific iCE серията атомно-абсорбционни спектрометри са последно поколение апарати, които покриват най-високите изисквания за този тип анализ. Те са компактни, ергономични и лесни за употреба и извършване на анализи.

Thermo Scientific iCE серията включва три апарата – iCE 3300, iCE 3400 и iCE 3500.

Атомни абсорбционни спектрометри

iCE 3300 AAS - Системата е с единичен пламъков атомизатор
iCE 3400 AAS - iCE 3400 предлага пълно решение за анализи, които изискват AAS само с графитна пещ.
iCE 3500 AAS - iCE 3500 е най-високият клас апарат в iCE серията. Системата е с уникален двоен атомизатор ( пламък и графитна система).