Консумативи за спектрален анализ


АСМ2 ЕООД предлага всички видове консумативи за апаратура в областта на Молекулната спектроскопия.

 • стъклени, кварцови, полиакрилни кювети и епруветки с дължина от 1 до 100 мм
 • приставки за работа с твърди проби – прахообразни и филми
 • приставка за снемане на отражателни спектри
 • оптични влакна за снемане на спектри, извън спектрофотометъра
 • автоматични 6-, 8- и 16-позиционни кюветодържачи
 • кюветодържач с подвижно стъпало за кювети от 1 до 100 мм
 • кювети и клетки с различен размер и от различен материал за анализ на течни проби
 • приспособления за анализ на твърди проби с и без пробоподготовка
 • клетки и държачи за анализ на газове
 • приспособления за пробоподготовка
 • голям брой аксесоари за бърз и качествен анализ
 • аутосемплери
 • отражателни сфери
 • оптични влакна
 • устройства с различен размер за завъртане на пробата, с цел по-качествен спектър

АСМ2 ЕООД поддържа част от консумативите и аксесоарите на склад.
Доставка на неналични на склад консумативи и аксесоари от 7 до 20 дни.

За повече информация, моля свържете се с офиса на АСМ2 ЕООД по удобен за Вас начин, описан в поле „КОНТАКТИ”.