Флуоресцентни спектрометри > NanoDrop 3300


NanoDrop 3300


NanoDrop 3300
Флуоресцентен спектрометър за анализ на микропроба. Необходимо и достатъчно количество за анализ – капка от пробата. Компактен уред за анализ на биологични компоненти ДНК/РНК съотношения, протеини, олигомери.

Повече информация