Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > NanoDrop Lite


NanoDrop Lite

NanoDrop Lite
Революция в микроанализа. Най-добрия на пазара UV-VIS спектрометър за анализ на ДНК/РНК и протеини. Локален контрол, работа при фиксирани дължини на вълните 260 и 280 nm.

Повече информация