Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > Evolution 350


Evolution 300

Evolution 350
-Конфигурация и спесификация: спектрален обхват от 190 до 1100 nm, силикон фотодиоден детектор, двойнолъчев, ширина на спектралната ивица от 0.5 до 4.0 nm, ксенонов светлинен източник, ±0.3 nm точност на дължината на вълната
-Предназначение: Напълно приложим в лабораторията, както на производствения контрол, така и на научно-изследователната сфера
-Преимущества: Възможност за съвместяване с голям брой „Smart” аксесоари, без рестартиране на системата, възможност за всички видове анализи във видимата и ултравиолетовата области

Повече информация