Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > Evolution 201/220/260 bio


Evolution 60S

Evolution 201/220/260 bio
-Конфигурация и спесификация: спектрален обхват от 190 до 1100 nm, силиконфотодиоден детектор, двойнолъчев, ширина на спектралната ивица -1 nm; или избор между 1 и 2 nm, ксенонов светлинен източник, ±0.8 nm точност на дължината на вълната
-Предназначение: идеален за лаборатории, извършващи много и различни,както рутинни, така и експериментални анализи
-Преимущества: компактен, лесен за използване, възможност за съвместяване с много аксесоари, улесняващи работата със системата
Висол клас спектрометър с възможност за работа, чрез компютърно управление или локален контрол

Повече информация


Повече информация