Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > BioMate 3S


BioMate 3S

BioMate 3S
-Конфигурация и спесификация: спектрален обхват от 190 до 1100 nm, твърдотелен детектор, еднолъчев, ширина на спектралната ивица -5 nm, ксенонов светлинен източник, ±1.0 nm точност на дължината на вълната
-Предназначение:  Изпълнява и всички типични анализи за UV-VIS спектроскопията
-Преимущества: компактен, локален софтуер, допълнителна памет за данни, възможност за изнасяне на данни към LIMS

Повече информация