Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > Genesys 180 UV-Vis спектрофотометър
Genesys 180 UV-Vis спектрофотометър
Двойнолъчев спектрофотометър със спектрален обхват във видимата и ултравиолетовата област (190 – 1100) nm. Ширина на спектралната ивица 2 nm. Цветен сензорен екран (touch screen) с висока резолюция. Възможност за работа с различни аксесоари. Подходящ за лаборатории "Качествен контрол", количествен и качествен анализ във всяка химическа лаборатория.

Повече информация