Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > Genesys 140/150 Vis/UV-Vis спектрофотометри


Genesys 140/150 Vis/UV-Vis спектрофотометри

Genesys 140/150 Vis/UV-Vis спектрофотометри
Genesys 140 еднолъчев спектрофотометър с обхват във видимата област (325 – 1100 nm) и Genesys 150 двойнолъчев със спектрален обхват във видимата и ултравиолетовата области. Цветен сензорен екран (touch screen) с висока резолюция. Ширина на спектралната ивица, съответно 2 nm и 5 nm. Подходящи за рутинни анализи в индустриалните и университетските лаборатории.

Повече информация