Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > Genesys 40/50 Vis/UV-Vis спектрофотометри


Genesys 40/50 Vis/UV-Vis спектрофотометри

Genesys 40/50 Vis/UV-Vis спектрофотометри
Genesys 40 еднолъчев спектрофотометър с обхват във видимата област (325 – 1100 nm) и Genesys 50 двойнолъчев спектрофотометър със спектрален обхват във видимата и ултравиолетовата области. Цветен сензорен екран (touch screen) с висока резолюция. Ширина на спектралната ивица, съответно 2 nm и 5 nm. Подходящи за рутинни анализи и учебни цели в училище и университета.

Повече информация