Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > NanoDrop ONE/ONE C


NanoDrop ONE/ONE C

NanoDrop ONE/ONE C
Запазена марка в областта на микроанализа. Най-добрия на пазара нов модел UV-VIS спектрометър за анализ на ДНК/РНК и протеини. Конфигурации за работа само с капка или капка/кювета.

Повече информация