Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > GENESYS 30 VIS


GENESYS 30 VIS

GENESYS 30 VIS
-Конфигурация и спесификация: готови конфигурации за VIS системи, еднолъчев, ширина на спектралната ивица - 5 nm, волфрам-халогенен светлинен източник, ±2.0 nm точност на дължината на вълната
-Предназначение: за лаборатории в производствения и научно-изследователския сектор, обучение
- Преимущества: лесен за употреба, вграден софтуер, USB изход за връзка с компютър и/или LIMS

Повече информация