Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > NanoDrop 8000


NanoDrop 8000

NanoDrop 8000
Революция в микроанализа. Най-добрия на пазара UV-VIS спектрометър за анализ на ДНК/РНК и протеини. Конфигурация за работа с плаки.

Повече информация