Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > NanoDrop 2000/2000С


NanoDrop 2000/2000С

NanoDrop 2000/2000С
Революция в микроанализа. Най-добрия на пазара UV-VIS спектрометър за анализ на ДНК/РНК и протеини. Конфигурации за работа само с капка или капка/кювета.

Повече информация