Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS > SPECTRONIC 200


SPECTRONIC 200

SPECTRONIC 200
-Конфигурация и спесификация: спектрален обхват от 340 до 1000 nm, 2048 елемента детектор, еднолъчев, ширина на спектралната ивица -4 nm, волфрамов светлинен източник, ±2.0 nm точност на дължината на вълната
-Предназначение: за образователни и обучаващи цели, рутинни анализи в производството
- Преимущества: компактен, локален софтуер, бърз анализ, лесна обработка и транслация  на резултатите

Повече информация