Спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област UV-VIS


SPECTRONIC 200
BioMate 3S
GENESYS 30 VIS
Genesys 40/50 Vis/UV-Vis спектрофотометри
Genesys 140/150 Vis/UV-Vis спектрофотометри
Genesys 180 UV-Vis спектрофотометър
Evolution 201/220/260 bio
Evolution 350
NanoDrop Lite
NanoDrop 2000/2000С
NanoDrop 8000
NanoDrop ONE/ONE C