Раман спектрометри > DXR3 Smart Raman Microscope


DXR2 Smart Raman Spectrometer


DXR3 Smart Raman Microscope
- Конфигурация: спектрална резолюция –5 см-1, голям спектрален обхват;
- Предназначение: Модулът е предназначен за лаборатории, занимаващи се както с рутинни анализи, така и с изследователска дейност, полезен като допълнителен метод за доразвиване на анализи от Near-FT-IR и FT-IR спектрометри
- Предимства:  лесен за употреба, бърз анализ, Раман спектрометър и микроскоп в един уред.

Повече информация