Раман спектрометри > DXR3 Smart Raman Spectrometer


DXR2 Smart Raman Spectrometer


DXR3 Smart Raman Spectrometer
- Конфигурация: спектрална резолюция – 3см-1 или 5 см-1, голям спектрален обхват, възможности за три филтъра – 532 nm, 633 nm, 780 nm
- Предназначение: Модулът е предназначен за лаборатории, занимаващи се както с рутинни анализи, така и с изследователска дейност, полезен като допълнителен метод за доразвиване на анализи от Near-FT-IR и FT-IR спектрометри
- Предимства:  лесен за употреба, бърз анализ

Повече информация