Спектрометри за близката инфрачервена спектроскопия FT-NIR > Antaris MX


Antaris MX


Antaris MX
Конфигурация:  динамично подравняващ се интерферометър, beamsplitter за близката инфрачервена област, базирани на работа с оптично(и) влакно(а).
Предназначения: системите са предназначени за качествен и количествен контрол в производството
Преимущества: бърз анализ, възможност за управление на системата от разстояние, системите дават възможност за контрол на производствения процес. Възможност за едновременен анализ на четири и повече точки, възможен е анализ а оптично влакно на разстояние до 100 метра.

Повече информация