Спектрометри за близката инфрачервена спектроскопия FT-NIR > Antaris II FT-NIR


Antaris II FT-NIR


Antaris II FT-NIR
Конфигурация: динамично подравняващ се интерферометър, beamsplitter за близката инфрачервена област, събирателна сфера, трансмисионен модул, оптично влакно
Предназначения: качествен и количествен анализ в производствените центрове, както и такъв в лабораторията
Преимущества: бърз анализ, три модула съчетани в една система (събирателна сфера, трансмисионен модул, оптично влакно), възможност за управление на системата от разстояние. Възможна е конфигурация с всеки един модул по отделно, предлага се подвижна маса, която позволява придвижване на състемата до различни места за анализ

Повече информация