Спектрометри за близката инфрачервена спектроскопия FT-NIR


Antaris II FT-NIR
Antaris MX