Микроскопи за инфрачервени спектрометри > Nicolet iN10 MX Infrared Imaging microscope


Nicolet iN10 MX Infrared Imaging microscope


Nicolet iN10 MX Infrared Imaging microscope
Nicolet iN10 MX Infrared Imaging microscope съчетва мощност и софтуерни решения от ново поколение за по-добра и ефективна работа. Достъпната работа позволява бърз анализ на химична „картина” или разпределение на определен компонент в смес. Използването на Omnic Picta софтуер увеличава възможностите за  научни изследвания.   

Повече информация