Микроскопи за инфрачервени спектрометри > Nicolet iN10 Infrared Microscope


Nicolet iN10 Infrared Microscope


Nicolet iN10 Infrared Microscope
Самостоятелен модул – Инфрачервен спекрометър с Фурие трансформация/Микроскоп
Модерен и иновативен апарат, който съчетава инфрачервен спектрометър и микроскоп в едно. Възможност за анализ на проби с размери до няколко микрона. Моторизирана или ръчно контролируема масичка. Детектор с охлаждане при стайна температура.

Повече информация