Микроскопи за инфрачервени спектрометри > Nicolet Continuum Infrared Microscope


Nicolet Continuum Infrared Microscope


Nicolet Continuum Infrared Microscope
Микроскоп за свързване  с Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация.
Nicolet Continuum микроскоп е стандарт за микроскопия в инфрачервената област, както при рутинни анализи, така и в криминалистиката и музейните експонати.
Микроксопът комбинира високо качество на анализ в инфрачервената област и чудесна визуализация във видимата област.

Повече информация