Микроскопи за инфрачервени спектрометри


Nicolet Continuum Infrared Microscope
Nicolet iN10 Infrared Microscope
Nicolet iN10 MX Infrared Imaging microscope