Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR > Nicolet Summit

Nicolet Summit
Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация с вграден компютър и операционна система. Спектрален обхват 8000 – 350 cm-1, съотношение сигнал/шум 40000:1, резолюция по-добра от 0,6 cm-1с опция 0,45 cm-1. Възможност за управление от външна компютърна конфигурация. Подходящ за приложение във всяка една лаборатория.

Повече информация