Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR > Nicolet iS50R "Research spectrometer"


Nicolet iS50R “Research spectrometer”


Nicolet iS50R “Research spectrometer”
Конфигурация: динамично подравняващ се интерферометър, оптика със златно или алуминиево покритие,  резолюция 0.09 cm-1, различни видове разделители на лъча (beamsplitter) в зависимост от желаната област за работа, възможност за волфрам-халогенен светлинен източник, USB 2.0 интерфейс, детектори, охлаждащи се при стайна темнпература или с течен азот.
Предназначения: висок клас инфрачервен спектрофотометър, подходящ за работа в средната, далечната и близката инфрачервени области за всяка лаборатория
Преимущества: възможност за съвместяване с пълен набор аксесоари, необходими за анализ на различен тип проби, съвместим с GC (GC-IR), TGA (TGA-IR), Раман модул, микроскоп, фотоеластичен модулатор (PEM – IRRAS, VCD, VLD), възможност за работа с оптично влакно, възможност за вградена ATR приставка и автоматична смяна на разделителите на лъча. Софтуерни решения за “step scan” и „time resolved”. Възможности за работа с голям брой проставки и аксесоари.

Повече информация