Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR > Nicolet iS20

Nicolet iS20
Конфигурация: KBr/Ge или  XT-KBr/Ge  beamsplitter, динамично подравняващ се интерферометър, възможност за волфрам-халогенен светлинен източник, USB интерфейс, 0.4 cm-1 стандартна резолюция
Предназначения: подходящ за работа в средната и близката инфрачервена област, както в лабораториите, обслужващи качествен контрол, така и за научно-изследователни цели
Преимущества: лесен за управление, бързо сканиране, лесна възможност за съвместяване с голям брой аксесоари – ATR приставка, микроскоп, TGA и др.

Повече информация