Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR > Nicolet iS5


Nicolet iS5


Nicolet iS5
Конфигурация: Избор на модел – KBr или ZnSe прозорчета, KBr/Ge beamsplitter, динамично подравняващ се интерферометър, възможност за волфрам-халогенен светлинен източник, USB интерфейс, 0.8 cm-1 стандартна резолюция.
Предназначения: подходящ за работа в средната инфрачервена област, както в лабораториите, обслужващи качествен контрол, така и за научно-изследователни цели
Преимущества: лесен за управление, бързо сканиране, лесна възможност за съвместяване с голям брой аксесоари – ATR приставка.

Повече информация