Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR


Nicolet SummitNicolet iS5
Nicolet iS5N
Nicolet iS20
Nicolet iS50
Nicolet iS50R "Research spectrometer"