Системи за пробоподготовка > Аксесоари и колонки за твърдофазна екстракция


Аксесоари и колонки за твърдофазна екстракция

Аксесоари и консумативи за твърдофазна екстракция (SPE)

SPE Cartridges

QuEChERS

SLE Solid Supporte dLiquid Extraction

Extraction Tips

MEPS Micro Extraction by Packed Sorbent

  - Lab Plates

  - Chromatography Syringe Filters

  - Protein Digest


Thermo Scientific 16- or 24-Port SPE Vacuum Manifolds

24- позиционна и 16- позиционна конфигурация.
Предлага лесен начин за автоматизиране на твърдофазната екстракция в редица различни по формат колонки за твърдофазна екстракция (1мл, 3мл, 6мл, 15мл, 25мл, и 75мл).

Повече информация

Digital Dispensers