Dionex системи за пробоподготовка > Thermo Scientific™ Rocket™ Evaporator


Thermo Scientific™ Rocket™ Evaporator


Thermo Scientific™ Rocket™ Evaporator
Концентрацията и изпаряването на екстракти от проби е важна стъпка в постигането на точни аналитични резултати, а също така е и трудоемко. Изпарителят Thermo Scientific™ Rocket™ автоматизира този процес, включително за големи обеми разтворител (до 450 mL).
  • Може да се използва както за пълно сушене на проби, така и за концентрирането им до малък обем
  • В зависимост от използваните съдове, може едновременно да се изпаряват 6 проби  (450 mL колби) или 18 проби (Thermo Scientific™ ASE™ шишенца)
  • Ефективно отстранява разтворителя
  • Намалява кръстосаното замърсяване и загубата на проба чрез директно концентриране в шишенцето за аутосемплер
  • Прецизно регулиране на температурата
  • Вграден двустепенен студен уловител, осигуряваш високи нива на възстановяване на разтворители, дори и за летливи органични разтворители. Студеният уловител автоматично се дренира, контролирано от изпарителя, за да осигури поддържане на оптимално възстановяване на разтворителя, без значение каква комбинация от разтворители се използва.
Повече информация