Dionex системи за пробоподготовка > Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 Solid-Phase Extraction Instrument


Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 Solid-Phase Extraction Instrument
Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 Solid-Phase Extraction Instrument
  • Автоматизира стъпките на кондициониране, нанасяне на проба, промиване и елуиране през SPE колонки или SPE дискове за екстракции на големи по обем водни разтвори (20мл до 20л).
  • Съвместим с 1, 3 и 5 mL SPE колонки и 47mm SPE дискове
  • Може да обработва до шест проби в паралел, автоматично кондиционирайки, промивайки и елуирайки SPE колонки или SPE дискове с възможност за избор на до пет реагенти.
  • Отделя водните отпадъци от тези от разтворител, използвайки отделни линии за отпадъци, за ефикасна, икономически ефективна обработка на отпадъците.
  • Отговаря на изискванията на US EPA методите, включително серии 500 и 600
Повече информация