Dionex системи за пробоподготовка > Thermo Scientific™ Dionex™ Accelerated Solvent Extraction (ASE™) System


Thermo Scientific™ Dionex™ Accelerated Solvent Extraction (ASE™) System


Thermo Scientific™ Dionex™ Accelerated Solvent Extraction (ASE™) System
  • Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ системите са за екстрация на органични съединения от твърди и полутвърди матрици с използване на разтворител при повишени температура и налягане
  • Позволяват екстракции на проби с размер 1 - 100 грама в рамките на минути
  • Драстично намаляват използването на разтворител за пробоподготовката
  • Разполагат с химически инертни рН-закалени Dionium™ компоненти, които позволяват екстракция на предварително киселинно- или алкално-третирани проби

Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ системите са налични като базов полуавтоматизиран модел Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 150 и като напълно автоматизиран модел Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 350 система.

  • Thermo Scientific™ Dionex™ ASE 150 системата е с една екстракционна клетка. Подходяща е за рутинни лаборатории със скромна производителност и за научноизследователски лаборатории
  • Thermo Scientific™ Dionex™ ASE 350 системата е за автоматизирана екстракция на до 24 проби. Подходяща е за силно натоварени рутинни лаборатории

Използвайте заедно с изпарителя Thermo Scientific™ Rocket™ за да оптимизирате процеса на пробоподготовка и да увеличите производителността на лабораторията.

Повече информация