LC-MS On-Line Системи за пробоподготовка > Thermo Scientific™ Transcend™ II System с многоканална и TurboFlow™ технология


Thermo Scientific™ Transcend™ II System с многоканална и TurboFlow™ технология Thermo Scientific™ Transcend™ II System с многоканална и TurboFlow™ технология
  • Системата съчетава технологията Thermo Scientific™ TurboFlow™ за онлайн пречистване на мръсни и трудни матрици и HPLC многоканална техника на до четири отделни паралелни UHPLC каналa към един масспектрометър
  • Намалява времето за пробоподготовка до 95% и увеличава до максимална степен производителността на масспектрометъра
  • Минимизира ръчната пробоподготовка и улеснява директното инжектиране на проба в LC-MS системата- включително плазма, урина, храна и други сложни матрици.
  • Подходяща е при анализ на храни, клинични проучвания, съдебномедицинска токсикология, bioanalytical assays и др.
Повече информация