LC-MS On-Line Системи за пробоподготовка > Thermo Scientific™ Prelude SPLC™ System


Thermo Scientific™ Prelude SPLC™ System


Thermo Scientific™ Prelude SPLC™ System
  • Подходяща е при анализа на сложни биологични проби, за лабораториите за клинични изследвания и съдебномедицинска токсикология.
  • Системата притежава мултиплексираща и Thermo Scientific™ TurboFlow™ технология
  • В комбинация с масспектрометър от Thermo Fisher Scientific ускорява и опростява онлайн пречистването, високоефективното хроматографско разделяне и масспектрометричния анализ на сложни биологични проби.
  • Работи с колони с малък размер на частиците
  • Предварително създадени специфични методи ускоряват пускането в работа
Повече информация