LC-MS On-Line Системи за пробоподготовка


Автоматизираните онлайн системи за пробоподготовка и многоканалните LC системи от Thermo Scientific™ удвоявят или дори учетворяват производителността и опростяват работните потоци в лабораторията. Тези системи предлагат анализ на многобройни и сложни проби с висока селективност и чувствителност, като анулират необходимостта за времеемко създаване на протокол, анализ на данни и скъпи реагенти.

Thermo Scientific™ Prelude SPLC™ System
Thermo Scientific™ Transcend™ II System с многоканална и TurboFlow™ технология