Йонна хроматография > Dionex ICS 4000


Dionex ICS 4000


Интегрирана, капилярна йонно-хроматографска система високо налягане. Скорост на потока от 0.001 до 0.100 ml/min, аларма за нивото на налягането.
Системата е подходяща за анализи на проби с малки обеми.
Подходящ за лабораториите, осъществяващи качествен контрол, научно-изследователски разработки, високо прецизни анализи.

Повече информация