Газова хроматография > Аутосемплер TriPlus 100 LS





Thermo Scientific™ TriPlus 100 LS Liquid Autosampler е роботизиран аутосемплер за инжектиране на течни проби, включително и големи по обем, за висока производителност в GC и GC-MS анализите. Способен е да обслужва едновременно до два газови хроматографа и до три инжектора. Подходящ е за силно натоварени лаборатории, извършващи както рутинни, така и разнообразни анализи на течни проби.
Капацитет от проби- до 972 2 mL шишенца
Режими на инжектиране: течна инжекция

Повече информация