Газова хроматография > Аутосемплер AI/AS 1310


Аутосемплер AI/AS 1310


Thermo Scientific™ AI/AS 1310 аутосемплерът е оптималният избор за автоматизирано инжектиране на течни проби в газовата хроматография.Вариращи от 8-позиционата система (AI 1310 Автоматичен инжектор) до капацитета на аутосемплер от 155 проби (AS 1310 Аутосемплер), тези системи са проектирани да отговарят на най-високите изисквания за издържливост и лекота на използване, и отговарят на нуждите и на QA/QC, и на високопроизводителните рутинни лаборатории. Притежават термична стабилност на спринцовката, незначителен пренос от проба в проба и възможност за надстрояване на автоматичния инжектор AI1310 до аутосемплер AS1310.

Повече информация