Газова хроматография > Аутосемплер TriPlus 500 за Headspace


Аутосемплер TriPlus 500 за Headspace


TriPlus™500 GC Headspace Autosampler

Създаден с изцяло нов дизайн, Thermo Scientific ™ TriPlus ™ 500 Headspace Autosampler осигурява надеждността и здравината нужна на лаборатории, извършващи анализ на летливи вещества. Новата технология осигурява оптимален работен процес и разширен капацитет. Интелигентно интегрирана с Thermo Scientific ™ TRACE серия 1300 GC, тази модулна платформа осигурява на днешните рутинни лаборатории необходимата производителност.

Новият TriPlus ™ 500 Headspace Autosampler предлага надеждност и продуктивност както за рутинни лаборатории така и за научно-изследователски лаборатории.
Новият дизайн включва иновативни функции за по-точни резултати.
Нов пневматичен контрол за висока прецизност и здравина

 • Най-добрата възпроизводимост на инжектиране за отлични резултати при всеки анализ.
 • Нулев пренос на замърсяване (carryover) посредством високо-ефективно почистване на капилярите.
 • Автоматична проверка за теч по време на инжектиране осигуряваща надеждни резултати.

Запазва целостта на пробата при пренос и улеснява работата чрез директна връзка с колоната

 • По-кратък път при пренос за по-добра инертност спрямо полярни съединения.
 • Възможност за работа при по-високи температури за по-добър добив на съединения с високи температури на кипене.
 • Опростен софтуер за разработка на инструменталния метод.

Компактен дизайн за по-добра лабораторна продуктивност

 • Компактен HS-GC дизайн спестяващ 30% от ценното работно пространство.
 • Удовлетворява индивидуалните изисквания с възможност за поставяне от 12 до 240 проби едновременно без това да изисква повече пространство на работния плот.
 • Подобрена технология за термостатиране Quick Spin Shaking осигуряваща по-бързо достигане на равновесие при нагряване на пробите  за максимална чувствителност и по кратки анализи.

 Софтуерни и системни проверки (Диагностика) за по-голяма сигурност в получените данни

 • Интегриран с Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS, и в съответствие с изискванията на 21 CFR част 11.
 • Лесна проверка на ефективността на аналитичната система с помощта на IQ / OQ / PQ Qualification Wizard и ежедневни проверки на производителността на секвенциите с помощта на тест за проверка на годността на системата.

Повече информация