Газова хроматография > Аутосемплер TriPlus RSH


Аутосемплер TriPlus RSH


Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът се отличава с роботизирана работа с пробата. Автоматизирането на целия работен процес, от вземането на пробата до инжектирането, увеличава прецизността и възпроизводимостта, и дава гъвкавост и производителност в пробовземането за GC и GC-MS.Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът инжектира течни проби, headspace и SPME. Чрез опцията за автоматизирана смяна на спринцовките, използвани при различните методи, е възможен автоматизиран комбиниран режим на инжектиране (и течни проби, и headspace) в рамките на една серия от проби. Способен е да обслужва едновременно до два газови хроматографа и до три инжектора.
Капацитет от проби- до 972 2 mL шишенца; до 180 10/20 mL шишенца;
Режими на инжектиране: течна инжекция, headspace и автоматизирана SPME.

Повече информация