Газова хроматография > Газови хроматографи серия TRACE 1300


Газови хроматографи серия TRACE 1300


Предлага най-гъвкавата, на модулен принцип, GC платформа на пазара, създавайки нова ера в GC технологиите.
Газовите хроматографи от серията Thermo Scientific™ TRACE 1300 се отличават със сменяеми от потребителя, мигновено монтиращи се инжектори (SSL, SSL backflush, PTV, PTV backflush, On-column) и детектори (FID, ECD, NPD, TCD). Надграждането на газовия хроматограф от едноканална до многоканална конфигурация не изисква специално обучение, специални инструменти или обслужване на място от сервизни инженери. Позволява Ви:

  • да промените сами конфигурацията на газовия хроматограф при нарастване натовареността на лабораторията, както и при необходимост от извършване на нови анализи, изискващи различен тип инжектор или детектор
  • да отложите рутинната профилактика на определен модул като го замените с вече почистен идентичен такъв, за да осигурите непрекъсната работа на апарата

Газовият Хроматограф Thermo Scientific™ TRACE 1310 разполага със сензорен екран за директен инструментален контрол и е подходящ за натоварени лаборатории, извършващи QA/QC и рутинни анализи, и за научно-изследователски лаборатории. Съвместим е с: AI/AS 1310 Autosampler, TriPlus RSH Autosampler, TriPlus 300 Headspace Autosampler, всички Thermo Scientific™ масспектрометри- ISQ, TSQ DUO, TSQ 8000 Evo, Exactive GC, Q Exactive GC, DFS и Delta V.

Газовият Хроматограф Thermo Scientific™ TRACE 1300 GC е идеалната, с грижа за бюджета инвестиция, за основно рутинни лаборатории и когато ниската експертиза на оператора изисква лекота на използване с минимално взаимодействие с инструмента. Съвместим е с: AI/AS 1310 Autosampler, TriPlus RSH Autosampler, TriPlus 300 Headspace Autosampler, всички Thermo Scientific™ масспектрометри- ISQ, TSQ DUO, TSQ 8000 Evo, Exactive GC, Q Exactive GC, DFS и Delta V.

Повече информация