Газова Хроматография


Газови хроматографи серия TRACE 1300
Предлага най-гъвкавата, на модулен принцип, GC платформа на пазара, създавайки нова ера в GC технологиите.
Аутосемплер TriPlus RSH
Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът се отличава с роботизирана работа с пробата. Автоматизирането на целия работен процес, от вземането на пробата до инжектирането, увеличава прецизността и възпроизводимостта, и дава гъвкавост и производителност в пробовземането за GC и GC-MS.
Аутосемплер TriPlus 100 LS
Thermo Scientific™ TriPlus 100 LS Liquid Autosampler е роботизиран аутосемплер за инжектиране на течни проби, включително и големи по обем, за висока производителност в GC и GC-MS анализите.
Аутосемплер TriPlus 500 за Headspace
Аутосемплер AI/AS 1310
Thermo Scientific™ AI/AS 1310 аутосемплерът е оптималният избор за автоматизирано инжектиране на течни проби в газовата хроматография.