Течна хроматография > Системи за полупрепаративна хроматография


Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Бинерна Полупрепаративна Система Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Бинерна Полупрепаративна Система

Системата е пригодена за пречистване на екстракти от природни продукти, изолиране на примеси или large-scale LC процеси.
Пречиствайки съединения в количества от микрограм до милиграми, Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Бинерната Полупрепаративна Система е специално пригодена за надеждни, сигурни и високоефективни пречиствания.

Характеристиките включват:

 • Скорост на потока от 0.5 до 50 ml / min
 • Технология SmartFlow за прецизни и точни скорости на потока
 • Пропорциониране при високо налягане с висока точност и прецизност
 • Регулируем обем на смесване за различни изисквания към потока и мъртвия обем
 • До 2.5 mL инжектирана проба
 • За изократни приложения, режимът на двоен поток позволява скорости на потока до 100 mL / min.
 • Автоматизирано фракциониране по маса на съединението чрез софтуера Chromeleon

Изберете точната конфигурация за Вашата Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Бинерна Полупрепаративна Система:

 • Поставка за бутилки за разтвори с голям обем
 • Полупрепаративен Аутосемплер с или без температурен контрол на поставките за проби
 • Детектор на диодна матрица (DAD), Детектор по множество дължини на вълната (MWD), UV-VIS детектор, Флуоресцентен детектор, Charged Aerosol детектор (CAD), Рефрактометричен детектор (RI), масспектрометър
 • Фракционен колектор
 • Мониторинг на pH и проводимост
 • Фракционен колектор

Типичните приложения на Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Бинерната Полупрепаративна Система включват пречистване на второстепенни продукти и примеси за изясняване на структурата, пречистване на съединения от екстракти от природни продукти и пречистване на библиотеки от съединения за фармацевтично откриване. Препоръчва се за полу-препаративни разделяния на 4.6 - 20 mm ID хроматографски колони.

Повече информация