Течна хроматография > Системи за течна хроматогарфия


Vanquish Core

Осигурете си надеждни резултати с Thermo Scientific ™ Vanquish ™ Core HPLC. Изградени на платформата Vanquish, системата Vanquish Core HPLC позволява на вашата лаборатория да се развива, за да отговори както на настоящите, така и на бъдещите нужди. Новите подобрения като мониторинг на състоянието на системата и следене на нивото на разтворителите осигуряват по-добра продуктивност. Интегрираният дисплей и видео клиповете с подробна информация за поддръжка предоставят на операторите възможност да дават висококачествени резултати с голяма сигурност. Пълният набор от инструменти за трансфер на методи, включително регулируемия мъртъв обем, правят работата лесна и удобна.

Опростете трансфера на методите си.
Когато трябва да подобрите производителността на лабораторията си, като същевременно поддържате съществуващия работен процес, се нуждаете от система, която разполага с гъвкавостта нужна да възпроизведе перфектно текущите ви методи. Системата Vanquish Core HPLC е проектирана да имитира работата на други HPLC системи, за да опрости трансфера на методи, като същевременно повиши производителността и лекотата на работа.
Регулирайте мъртвия обем на вашата система за да за да възпроизведете максимално добре условията на анализа.
Опции за термостатиране на колоните с два режима: Still-air (без вентилиране) и forced-air (с вентилиране)
Нашата технология Thermo Scientific ™ SmartFlow ™ включва автоматична компенсация на разликата в компресията на разтворителите за да осигури отлична точност и прецизност, независимо от състава на разтворителите и налягането.

 • Автоматизирано промиване на помпата (Purging)
 • Максимално налягане от 700 бара (10 000psi) и дебит до 10 ml/min
 • Капацитет от 216 шишенца от 2мл
 • Универсална детекция с Мultiple Wavelength детектори
 • Отлична чувствителност с пълната ни гама от мас спектрометри: единично квадруполни, тройно квадруполни  и Orbitrap базирани мас спектрометри
 • Надежден детектор с диодна матрица (DAD)
 • Флуоресцентен детектор с отлична чувствителност
 • Универсална детекция с Vanquish Charged Aerosol Detector, за съединения без хромофорни групи

Повече информация

 Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC System Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC System

Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите осигуряват работа до 620 bar налягане.

Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите са съвместими с хроматографски колони с малък размер на частиците, гъвкави са по отношение на конфигурацията и осигуряват отлична хроматографска работа за HPLC и UHPLC приложения, при лесна поддръжка и издържливост на високо натоварване.

Характеристиките включват:

 • SmartFlow™ технология за потоци без пулсации дори и при високи скорости и налягане
 • бинерно формиране на градиента при високо налягане или кватернерно при ниско налягане
 • активно измиване на уплътненията на буталата за удължаване на живота им,
 • работа при налягане до 620 bar
 • скорост на потока до 10 mL/min
 • регулируем мъртъв обем на системата
 • аутосемплер за 120 проби с/без вграден температурен контрол на поставките за проби и с нисък пренос от проба в проба
 • температури до 80°C на отделението за колони
 • Thermo Scientific™ Viper™ връзки с нулев мъртъв обем

Изберете от разнообразието от възможни модули на системата:

 • Изократна, бинерна, кватернерна или двоен градиент помпа
 • Двуканален, четириканален или шестканален вакуумен дегазер
 • Аутосемплер с или без температурен контрол на поставките за проби
 • Термостат за хроматографски колони с до 2 превключвателни клапана
 • Детектор на диодна матрица (DAD), Детектор по множество дължини на вълната (MWD), UV-VIS детектор, Флуоресцентен детектор, Charged Aerosol детектор (CAD), Рефрактометричен детектор (RI), масспектрометър
 • Фракционен колектор

Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 Standard LC системите са подходящи за лаборатории, които се нуждаят както от HPLC система, така и от въвеждаща UHPLC съвместима система, и са в процес на адаптиране на HPLC методите към UHPLC. Типични области на приложение са QA/QC за фармацевтични продукти, анализи на храни и напитки, продукти за лична хигиена, опазване на околната среда и академични изследвания. Thermo Scientific™  UltiMate™ 3000 Standard LC системите са особено подходящи, когато наред с използването на ковенционални хроматографски колони от 2.1 до 4.6 mm ID и с 3-5 µm размер на частиците, се планира разработването на аналитични методи, при които се използват къси (до 100 мм дължина) с размер на частиците под 2 μm хроматографски колони и където бързият градиентен отговор е задължителен (т.е. LC-MS).

Повече информация