Течна хроматография > Хроматографски системи за работа с ниски (нано) потоци


Хроматографски системи за работа с ниски (нано) потоци Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RSLCnano System

Системите са проектирани да оптимизират разделяния при ниски потоци и да се улесни свързването с мас спектрометър за да се осигури най-добрата резолюция, чувствителност и селективност за приложения от нано LC и протеомика.

Thermo Scientific™ UltiMate™ RSLCnano системата може да работи при нано, капилярни и микро скорости на потока. Технология Thermo Scientific™ ProFlow™ подобрява управлението на скоростта на нано-потока и води до висока прецизност на времето на задържане и по-високо качество на данните.
Поради широкия обхват на скорост на потока на двойноградиентната помпа и допълнителната микропоточна тройноградиентна помпа, системата е подходяща за всички анализи при нисък поток, като bottom-up и top-down протеомика или метаболомика.
Характеристиките включват:

  • работа при ултрависоко налягане до 860 bar
  • скорост на потока от 50 nL/min до 50 µL/min; вградена микропоточна помпа за скорост на потока до 2500 µL/min за бързо зареждане, обезсоляване и преконцентриране върху задържаща колона
  • специализирани комплекти за стандартни и модерни анализи като директно инжектиране, преконцентриране или двуизмерни работни процеси
Повече информация