Течна хроматография > Системи за течна хроматография за бързи разделяния при ултра високо налягане


Ultimate 3000 Rapid Separation UltiMate™ 3000 Rapid Separation LC (RSLC) System

Thermo Scientific UltiMate™ 3000 Rapid Separation LC (RSLC) системите обхващат пълния спектър от HPLC или UHPLC приложения, включително традиционна и ултрабърза течна хроматография, на една платформа.

Характеристиките включват:

 • работа при налягане до 1034 bar
 • скорост на потока до 8 mL/min
 • регулируем мъртъв обем на системата
 • аутосемплер за 120 проби с/без вграден температурен контрол на поставките за проби и с нисък пренос от проба в проба
 • температури до 110°C на отделението за колони
 • скорост на събиране на данни до 200 Hz с широка гама от детектори- UV-VIS, MWD, DAD, Флуоресцентен, CAD, RI, масспектрометър
 • Thermo Scientific™ Viper™ връзки с нулев мъртъв обем

Изберете от разнообразието от възможни модули на системата:

 • Бинерна, кватернерна или двоен градиент помпа
 • Двуканален, четириканален или шестканален вакуумен дегазер
 • Аутосемплер с или без температурен контрол на поставките за проби
 • Термостат за хроматографски колони с до 2 превключвателни клапана
 • Детектор на диодна матрица (DAD), Детектор по множество дължини на вълната (MWD), UV-VIS детектор, Флуоресцентен детектор, Charged Aerosol детектор (CAD), Рефрактометричен детектор (RI), масспектрометър
 • Фракционен колектор

Повече информация
Ultimate 3000 Rapid Separation UltiMate™ 3000 Biocompatible Rapid Separation (BioRS) System

Thermo Scientific UltiMate™ 3000 Biocompatible Rapid Separation (BioRS) системата предлага био-UHPLC възможности с напълно лишен от неръждаема стомана път на пробата и новосъздадени, високоразделителни, с пълнеж с малки частици хроматографски колони за анализ на биомолекули. Широкият диапазон на налягането на потока позволява на BioRS системата да се справя с пълните цикли на разработка- от small scale откриване до полупрепаративно изолиране и пречистване на целевите компоненти.

Системата е подходяща за лаборатории, извършващи биотехнологични, биотерапевтични (т.е. моноклонални антитела (MAb)) и биомаркерни анализи, или за изследвания на големи протеини и биомолекули. Новите колони Thermo Scientific™ ProPac™, MAbPac™, GlycanPac™ AXH-1 и DNAPac™-PA200RS с по-малки частици откриват нови възможности както за анализа на протеини, така и за високопроизводителни анализи за контрол на качеството. Системата се интегрира безпроблемно с масспектрометър.

Повече информация
hermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC Integrated biocompatible system Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC Systems

Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC Integrated biocompatible system


Системата Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC предлага изцяло нов стандарт във високотехнологичните течнохроматографски системи за работа при ултрависоко налягане. Проектирана за високоефективната Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC колона с 1.5 μm частици с твърда сърцевина, характеристиките на тази напълно биосъвместима система включват:
 • работа при налягане до 1517 bar
 • скорост на потока до 5 mL/min
 • бинерна помпа с до девет различни комбинации от разтворители
 • аутосемплер за 216 проби с вграден температурен контрол на поставките за проби, с изключително нисък пренос от проба в проба и с възможност за увеличаване броя на пробите до 8832 (23 ямкови плаки) чрез добавянето на модула за зареждане на проби
 • температури до 120°C на отделението за колони и двурежимно термостатиране
 • Детектор на диодна матрица (DAD), UV-VIS детектор, Флуоресцентен детектор, Charged Aerosol детектор (CAD), масспектрометър

Системата е изключително подходяща за високонатоварени лаборатории, търсещи бързина на анализите и по-добро разделяне на аналитите, за анализ на изискващи биосъвместима система аналити и при детекция с масспектрометър.

Повече информация
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex Quaternary UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex Quaternary UHPLC Integrated biocompatible System

Тази биосъвместима UHPLC система доставя кватернерно смесване на разтворител и всички присъщи характеристики, вградени във всички платформи Vanquish- точност, прецизност, чувствителност и здравина:

 • работа при налягане до 1034 bar
 • скорост на потока до 8 mL/min
 • кватернерна помпа
 • аутосемплер за 216 проби с вграден температурен контрол на поставките за проби, с изключително нисък пренос от проба в проба и с възможност за увеличаване броя на пробите до 8832 (23 ямкови плаки) чрез добавянето на модула за зареждане на проби
 • температури до 120°C на отделението за колони и двурежимно термостатиране
 • Детектор на диодна матрица (DAD), UV-VIS детектор, Флуоресцентен детектор, Charged Aerosol детектор (CAD), масспектрометър

Системата е подходяща за биофармацевтични и фармацевтични анализи, за високонатоварени лаборатории, и при детекция с масспектрометър.

Повече информация